Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn de bouwpartner die uw bouwwensen vertaalt naar een daadwerkelijke uitvoering.
Wij kunnen u bouwadvies geven, uw bouwwerkzaamheden begeleiden, uw werken coördineren of de werken daadwerkelijk laten uitvoeren.
Het bewaken van de planning, budgettering en kwaliteitsvolle uitvoering behoort ten volle tot onze activiteiten.

Overleg & Strategie

Samen met de opdrachtgever bespreken wij voorafgaandelijk zijn wens inzake bouwadvies, begeleiding, coördinatie of uitvoering. Aansluitend en in overleg wordt de strategie bepaald om de beoogde wensen te realiseren. Tijdens het bouwproces en in functie van de uit te voeren werken is er regelmatig overleg inzake planning, eventuele wijzigingen met bijhorende budgettering.

Planning & Budgetering

De planning wordt opgesteld in functie van de uit te voeren werkzaamheden, rekening houdend met data die belangrijk kunnen zijn voor de opdrachtgever. De budgettering horend bij de uit te voeren werkzaamheden wordt voorafgaandelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

Coördinatie Uitvoering

De verschillende diensten en onderaannemers worden door ons gecoördineerd teneinde de werken vlot te laten verlopen. Continue controle over de uitvoering behoort eveneens tot onze taak.